Reacties op de stelling

‘Stemgerechtigde leeftijd omhoog naar 21 zou beter zijn’

Door Webredactie - 25 juni 2019

De Raad voor het Openbaar Bestuur opperde gisteren de kiesgerechtigde leeftijd te verlagen van 18 naar 16 jaar. Goed idee, of zijn 16-jarigen nog niet in staat om een afgewogen keuze in het stemhokje te maken? Vrijwel iedereen die reageerde op de stelling was het eens: niet doen. Lees een selectie van de reacties.

In de rubriek Reacties op de stelling lichten we een aantal reacties uit. Alleen reacties die onder eigen naam zijn achtergelaten, komen hiervoor in aanmerking.

Bekijk alle reacties op de Stelling van de Dag

 

Eva. M Kellerman

Dit is de nieuwe aanwinst voor Groen Links. Kinderen stemmen met emotie en Groenen weten dat als niemand anders. Nog beter is het stemmen naar 21 jaar over te brengen.

 

H.W. van Alst

Absoluut oneens, ik zat eerder te denken aan een verhoging van de stemgerechtigde leeftijd.

Kinderen kunnen de gevolgen van hun beslissingen niet goed overzien, werken niet, verdienen geen geld, hoeven geen vaste lasten af te dragen en houden het land niet draaiende en dragen daarom niet de gevolgen van hun stem.

Het zou erg onverstandig zijn om dit door te voeren, ik durf namelijk te voorspellen dat GroenLinks zonder twijfel de grootste zal worden omdat deze partij toch zo’n charismatische jonge leider heeft die goed kinderen weet aan te spreken.

18 als absolute minimum leeftijd maar nog liever zie ik het verhoogd worden naar 21.

 

Peter Laman

Citaat: “Onder meer wat betreft pensioenen en klimaatbeleid dreigt volgens de ROB ‘machtsmisbruik’ door ouderen”. Op het moment dat je specifieke onderwerpen als argument gebruikt, laat je zien dat je een politiek-ideologische agenda hebt met het voorstel. Jongeren zijn lekker gemakkelijk te manipuleren he? NIET DOEN DUS!

 

Joep Heemskerk

Dit lijkt me niet handig. Kinderen worden in dit geval als volwassen behandeld in de ogen van de politiek. Kijk je even verder betekent dit ook dat ze volgens het volwassenen recht berecht moeten worden, de kinderbijslag eerder gestopt dient te worden, onderwijsplicht tot maar 16 jaar etc. Anders gaan we met twee maten meten. De leeftijd is op 18 jaar met een reden: kinderen zijn volwassen, hebben alle verplichte scholing gehad en zouden daarom in staat moeten zijn een eigen mening te formuleren (Dat dit in de praktijk niet altijd even goed werkt terzijde). Kortom, laat de leeftijdsgrens op 18 jaar.

 

Twan Hendriks

Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)

—-

Wat is dat nou weer voor louche clubje? Klaarblijkelijk werken er zwakzinnigen.

De leeftijd moet niet omlaag maar omhoog. De leeftijd is gebaseerd op de leeftijd dat jongeren vroeger gingen werden en een betalend onderdeel van de samenleving werken i.p.v. door hun ouders gesponsorde klaplopers.

Wie betaalt bepaalt en dus moet je ook mee mogen stemmen.

Maar er gaan steeds minder jongeren werken op hun 18e dus er zijn ook steeds minder jongeren van die leeftijd die betalen aan onze samenleving. Het ligt dus meer voor de hand om de leeftijd te verhogen.

Dit lijkt me meer ingegeven om links op een voorsprong te zetten.

 

Herta M. de Zorger

Nee, ze hebben nog te weinig levenservaring om goede keuzes te maken.

Men hoopt waarschijnlijk op MEER stemmen op links.  Dat zou desastreus zijn.

Kinderen van nu zijn vaak wel verwend en hebben ook een TE simpele kijk op de wereld. Je zal veel van die Greta Thunbergjes naar het stemhokje halen, nou dan gaan de mensen die moeten werken failliet.

zoals veel reageerders al aangeven, denk ik ook dat het beter is stemrecht te verhogen naar 21 jaar. Ik vind dat je ergens een vorm van zelf in je levensonderhoud voorzien moet hebben ervaren zodat je weet dat NIET alles betaalbaar is.

En van die opgedirkte tutjes aan veel kassa’s met nageltjes helemaal versierd en ongeïnteresseerd soms amper iets zeggen, hebben GEEN verstand van maatschappelijke zaken. Zijn veel te materialistisch.

 

Ruben Keestra

Er is maar één motief voor die club om dit voor te stellen: kinderen stemmen links. En na het openzetten van de grenzen om links stemvee binnen te halen moeten nu naïeve kinderen gemobiliseerd worden. Kijk naar de krankzinnige toestanden rond Greta Thunberg en je ziet hoe onnozel kinderen van die leeftijd kunnen zijn. En was het niet Churchill die zei dat als je onder de 20 niet links was je geen hart hebt, en als je boven de 20 nog altijd links bent je geen verstand hebt? Nou, hij heeft gelijk.

 

F Geurts van Kessel

De stemgerechtigde leeftijd terug omhoog naar 21 jaar zou beter zijn. De leeftijd omlaag naar 16 is een slecht idee, deze jongeren zijn nog veel te gemakkelijk te beïnvloeden door de verkeerde mensen. Als compromis kunnen we het maar het beste bij de huidige 18 jaar houden, dan hoeft ook de Grondwet niet aangepast te worden.

 

Henk Albarda

Onder geen voorwaarde. Ik denk dat ik zeker weet welke politieke partij de samenstellers van het rapport stemmen en waarschijnlijk lid van zijn……..

Ik sluit me aan bij diverse andere reacties hier, varierend van puberend, rebels, eerst leren hoe het leven in elkaar zit, etc. Het zou inderdaad, met name bij mondige teeners, verstandig zijn de leeftijd van 21 jaar aan te houden.

 

HWA Van Dijck

Tieners van 16 staan nog teveel onder druk van invloeden van buitenaf; scholen, media, TV, internet, etc. plus allerlei trendy emoties en sentimenten (zoals nu het gemanipuleerde milieudebat) maar in hoofdzaak vooral “sociaal zijn onder elkaar”. Een onafhankelijke afweging en politieke keuze is daarom voor hen nog moeilijk te maken, nog daargelaten dat over de consequenties dieper en genuanceerder wordt nagedacht. Daarbij wordt nu al voor ’n belangrijk deel de (strategische) beeldvorming door instituties en zuilen “vanuit links” bepaald, terwijl zij (links) feitelijk qua aantal -en dus in opvatting / democratisch gezien- in de minderheid zijn. Een voorstel als dit, om de kiesdrempel te verlagen, kan dus alleen vanuit een linkse agenda gedaan zijn, wat feitelijk neerkomt op een neo-marxistische agenda en wereldbeeld (waar de individuele mens totaal ondergeschikt is aan de organisatie). Kinderen hebben niet de kennis, noch de nuance om de reikwijdte van zulke keuzes te kunnen overzien. 21 jaar is om te beginnen een mooie leeftijd om stemgerechtigd te zijn. Democratie is geen spel, het is een levenslange plicht en betrokkenheid met je naasten en omgeving!

 

Hans van Meerendonk

Het is wetenschappelijk aangetoond en binnen de hersenwetenschap algemeen geaccepteerd dat het menselijk brein pas rond het 25e levensjaar is volgroeid.

Voor het 25e levensjaar zijn mensen niet goed in staat om complexe situaties goed in te schatten en om belangrijke verstrekkende beslissingen te nemen.

De wet zou dus mensen pas vanaf het 25e levensjaar als volwassenen moeten beschouwen en hen ook pas vanaf die leeftijd de wettelijke rechten en plichten van volwassenen moeten toekennen.

Oftewel stemrecht niet eerder dan vanaf het 25e levensjaar.

Jongeren eerder stemrecht geven, is totaal onverantwoord en leidt tot politieke instabiliteit.

Het huidige Nederland is daar helaas een uitstekend voorbeeld van.

 

Willemijn Voigt

Graag wil ik jongeren serieus nemen en ik respecteer over het algemeen hun mening. Echter, de indoctrinatie-gevoeligheid van 16-jarigen is enorm groot. Wanneer ik dan zo’n jongere met hese stem op straat de kreten van Groen Links zie schreeuwen en wanneer ik hun ongefundeerde CO2-meningen beluister, dán weet ik het zéker: ze zijn nog niet rijp om te stemmen. Bovendien zijn er een aantal partijen die zeker en vast misbruik gaan maken van de macht die zij over veel tieners hebben. Geef de jeugd de tools om te (over)leven, als ze groot zijn kunnen ze altijd nog stemmen.

 

Robbert van Ettekoven

Jongeren op 16 jarige leeftijd weten inderdaad nog niet zoveel van het leven als iemand van 50. Maar misschien is dit juist een kans; laten we politici dwingen grote vraagstukken begrijpelijk te maken, zelfs voor een 16-jarige. Bovendien: we leven in een democratie, geen aristocratie.

 

Wim Kokxhoorn

De hoogleraar stelt dat onderdanen niet moeten beginnen met stemmen in de turbulente fase van hun leven en dat daarom 16 beter is dan 18. Hieruit blijkt weer dat tegenwoordig iedereen en zijn broer of zuster maar hoogleraar wordt. Ik zou zeggen: wacht tot je 30e, dan zijn baan, partner en huis zo’n beetje ingeregeld. Een ander argument om pas met 30 te gaan stemmen is dat dan al kennis gemaakt is met de belasting, heel wat nuttiger voor een (politieke) oordeelsvorming dan puberale oprispingen al of niet gestuurd door extreem linkse partijen.

Wilt u ook meepraten over de Stelling van de dag? Neem dan een abonnement op Elsevier Weekblad. U kunt een reactie op de site plaatsen als u abonnee bent.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.