Reacties op de stelling

‘Veel van deze nadelen verdwijnen als kernenergie uit taboesfeer gaat’

23 oktober 2019

De GGD waarschuwt voor de geluidsoverlast van windmolens voor omwonenden van windmolenparken. Ook de geluidshinder van warmtepompen kan leiden tot gezondheidsklachten. Tevens maakt de GGD zich zorgen over fijnstof die vrijkomt door de verbranding van biomassa. We vroegen onze lezers of gezondheid niet te allen tijde voorrang moet krijgen boven snelle verduurzaming. Lees een selectie van de reacties op de Stelling terug.

In de rubriek Reacties op de stelling lichten we een aantal reacties uit. Alleen reacties die onder eigen naam zijn achtergelaten, komen hiervoor in aanmerking.

Bekijk alle reacties op de Stelling van de Dag

 

Ton Neleman

Gezondheid primair. Biomassa is waanzin.

 

Leo Custers

Als de voorgenomen verduurzaming werkelijk positieve gevolgen zou hebben, zou het wellicht wat egocentrisch zijn om alleen aan je eigen gezondheid te denken. Echter, alle voorgenomen maatregelen met betrekking tot ‘duurzaam’ zijn fout. In het huidige kabinet is geen enkele deskundigheid aanwezig met betrekking tot milieu, klimaat en energievoorziening.

 

J. Mulder

Als het kalf verdronken is, dempt men de put. De klimaathysterie leidt er toe dat sommigen niet meer kunnen of willen nadenken. Zij zijn ongevoelig voor andere argumenten.

Aan de oorzaak van alle problemen, te weten de overbevolking, wordt steevast voorbij gegaan. Breng de bevolking van Nederland in 2020 tot een voor de oppervlakte van Nederland acceptabel niveau terug en beperk de groei door de instroom door immigratie een halt toe te roepen. Daarmee zullen de problemen rond CO2, stikstof, woningnood en files eveneens kunnen verminderen.

Ik begrijp de GGD best dat zij zich beperken tot gezondheid, maar ook overbevolking leidt tot gezondheidsklachten. Teveel mensen op een kluitje geeft stress.

 

John Cramers

Eens met de stelling. De nadelen van biomassa zijn evident. Als het kabinet in al zijn wijsheid bepaalde lobbygroepen bedient en 11 miljard euro uittrekt voor iets, waarvan wetenschappelijk de nadelen beter aan te tonen zijn dan de voordelen, dan zou het zeer te denken geven als men persisteert in die visie op biomassa. Dan is de dubbele agenda wel heel zichtbaar. Voor windparken op land en warmtepompen geldt eigenlijk hetzelfde. Het is weer dat verdraaide gelobby, dat tegen de zin van de bevolking leidt tot verreikende besluiten. Als iets ziekmakend is, dan is het wel geluidsoverlast. Er zijn wel warmtepompen, die minder decibel produceren, maar in het algemeen geldt : hoe goedkoper, hoe luidruchtiger. Bij windturbines van 300 meter hoogte (daar gaat het naartoe) zal de overlast nog toenemen. Veel van deze nadelen zouden we niet hebben als kernenergie uit de taboesfeer gehaald wordt en ook het gezondheidsaspect wordt meegenomen. En dan graag wetenschappelijke vergelijkingen op basis van erkende feiten / metingen. Zelfs het IPCC sluit kernenergie niet principieel uit als onderdeel van de toekomstige stroommix.

 

Markus Haneveld

Windmolens kosten duizenden vogels het leven omdat zij zich doodvliegen in de wieken. De schaduwslagen van windmolens zijn gekmakend, evenals het kabaal wat ze maken. Tenslotte is het deprimerend om naar windmolens te moeten kijken in plaats van een rustgevend natuurlijk landschap.

Zonnepanelen op landerijen is slecht voor de gemoedsrust van mensen en dieren. Vogels kunnen niet meer landen omdat ze niet weten of er dreigende diersoorten zich onder de panelen bevinden, zij kunnen ook niet snel opvliegen omdat er geen plaats is.

De verbranding van hout/biomassa is vuil en zorgt voor de uitstoot van stikstofverbindingen, fijnstof en CO2.

 

Tarac van Heel

Elk, enigszins nadenkende, mens kan zien dat bio-massa zeer zeker niet DE oplossing is.

Het is in ieder geval de komende 30 jaar beslist niet CO2-neutraal en levert een grote hoeveelheid aan fijnstof.

Het verstoken van eeuwen oude bomen zal juist leiden tot een verhoging van de CO2 uitstoot op korte/middellange termijn.

Immers pas na ca. 30 jaar zal een nieuw geplante boom dezelfde opname aan CO2 hebben als de NU gekapte boom.

Maar ook in de toekomst zal bio-massa NOOIT CO2 neutraal kunnen worden omdat het niet alleen de bomen geldt maar daarboven ook nog het bewerken tot pellets, het transport zowel over land als overzee levert CO2 uitstoot.

De drogredenering dat een boom voor een boom “goed” is, wordt door de extra CO2 uitstoot van transport en verwerking ontkracht.

 

John de Graaff

Een broer van mij woont ergens, waar de lokale woningverhuurder warmtepompen liet plaatsen. Sindsdien heeft hij last van de herrie van die dingen. Ik meen 45dB per machine. Maar als er vier staan te draaien is dat al 45 + 6 = 51 dB.  En zo gaat dat aldaar. 24 x 7. Zeer ongezond dus.

Er is sprake van vogelsterfte doordat ze tegen de windmolens vliegen. En dat wordt bij het voorgenomen beleid alleen nog maar erger.

 

Maria van Bommel

Dit kabinet zal hier echt niet naar luisteren.

Hoog tijd om te stoppen met de biomassa, het is duidelijk milieu vervuilend, gaat deze regering er nog even bijbouwen. Helemaal van het pad af, deze regering, ze helpen ons en ons land naar de gallemiezen.

 

F Geurts van Kessel

Het wordt sowieso eens tijd dat men in Den Haag, en ook in Brussel, Parijs en Berlijn, stopt met het als een kip zonder kop implementeren van zogeheten klimaatmaatregelen waarvan nut noch nadelen fatsoenlijk in kaart gebracht zijn. Dat men 40 jaar te laat begonnen is met naar het klimaat kijken houdt niet in dat het nu in 10 jaar tijd opgelost moet zijn, áls er al iets opgelost moet worden. Maar dat laatste mag je tegenwoordig alleen nog maar denken, niet meer hardop zeggen. Men moet pas op de plaats maken, kijken wat de beste oplossingen zijn zonder zich blind te staren op onbetrouwbare technologie als windmolens en zonnepanelen, en als het goed is komt men dan uit bij het terugdringen van de groei van de wereldbevolking, en kernenergie als eerste stap. Zodra er dan rust in de tent is kan verder gekeken worden naar een oplossing voor het afvalprobleem van kernenergie, een schonere vorm van kernenergie (thorium, fusie), of geheel nieuwe energiebronnen. En als we dan toch van het gas af moeten, stap dan over op waterstof als energiedrager. De infrastructuur ligt er al.

 

Bert Nesselaar

Volkomen juiste stelling. Het zou goed zijn als er eens echt beleid komt voor de lange termijn waarbij alle facetten worden meegewogen.

 

Wilt u ook meepraten over de Stelling van de dag? Neem dan een abonnement op Elsevier Weekblad. U kunt een reactie op de site plaatsen als u abonnee bent.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.