tech

Hoe cyberaanvallen Nederlands verdienmodel in gevaar brengen

Door Shari Deira - 04 juni 2014

De hoge internetdichtheid in Nederland is goed voor de bedrijvigheid, maar brengt ook gevaren met zich mee. Nederlandse bedrijven in topsectoren als hightech, energie en chemie hebben te maken met een sterke toename van cyberaanvallen.

Plaatsvervangend hoofd van de AIVD Marc Kuipers zei dat dinsdag op een internationaal congres over de dreiging van digitale aanvallen, meldt Het Financieele Dagblad.

Economie

Kuipers zegt dat de aanvallen vooral komen uit landen die uit zijn op intellectueel eigendom en vertrouwelijke bedrijfsgegevens zoals blauwdrukken van producten. Dergelijke aanvallen zouden zo veelvuldig plaatshebben, dat zij de Nederlandse economie schaden.

De kwetsbaarheid van Nederland is groot, zegt Kuipers, omdat ons land een belangrijk innovatief doorvoerland is. ‘We hebben nog geen idee wat er allemaal op ons afkomt op het gebied van aanvallen en spionage via internet en moeten snel een been bijtrekken.’

Verdienmodel

Ook het aantal digitale aanvallen op overheidsinstellingen is de afgelopen jaren gestaag toegenomen. De AIVD maakt zich zorgen over ‘verstoringen van vitale processen, maar zeker ook over de aantasting van het verdienmodel van Nederland’.

Bovendien wordt er in Nederland geïnvesteerd in het vergroten van de kennisindustrie, zonder die kennis voldoende te beschermen. De continuïteit van bedrijfsvoering kan door cyberaanvallen in gevaar komen. Beveiliging is daarom primair een taak van de bedrijven zelf, zegt Kuipers.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.