Beslissende software

Wel of niet procederen bij een zakelijk conflict? Procesfinancier Redbreast ontwikkelde een programma dat kansen, verwachte netto-opbrengst, schikkingsruimte en kosten voor partijen berekent.

Voor ondernemers is de afweging om te gaan procederen lastig. De kosten zijn hoog en het kan jaren duren. ‘Daarbij blijft de uitkomst vaak een black box,’ zegt Rein Philips (37), managing director van Redbreast. ‘Sommige ondernemingen durven het niet aan een zakelijk geschil juridisch uit te vechten en laten zo geld liggen. Andere bedrijven zijn juist te optimistisch; zij raken verzeild in een kostbare, eindeloze strijd.’

Advocaten geven cliënten weliswaar een prognose, maar verwoorden dat in termen als een redelijke kans of een goed verdedigbare zaak. Maar wat betekent dat? En begrijpt de cliënt wel wat de advocaat bedoelt? Philips brengt deze thema’s graag voor het voetlicht tijdens de masterclasses die hij geeft. Geregeld vraagt hij juridische vakgenoten hoe hoog zij de winstkansen inschatten bij een verdedigbare zaak. ‘De antwoorden lopen uiteen van 20 tot 80 procent.’

Algoritmen

Twee jaar geleden begon Redbreast als procesfi nancier, waarbij het zich richt op grotere claims in binnen- en buitenland. Het kantoor draagt de kosten en risico’s van een rechtszaak in ruil voor een deel van de opbrengst. Zo’n tweehonderd aanvragen kwamen er sindsdien binnen. In zes zaken nam Redbreast de financiering op zich. Twee daarvan werden geschikt, de rest loopt nog.

‘Onze software helpt de ruimte in kaart te brengen waarbinnen partijen kunnen schikken’

Omdat Redbreast alleen kansrijke zaken wil aannemen, wordt elk dossier grondig beoordeeld. Sinds kort gebeurt dit met een softwareprogramma dat de kansen, mogelijke winst en te verwachten kosten doorrekent. ‘Onze eigen deskundigen vullen het programma in en de uitkomsten worden via algoritmen bepaald.’ Redbreast stelt de rekentool nu ook beschikbaar voor bedrijven die twijfelen of zij aan een zaak moeten beginnen en zich afvragen wat een reëel schikkingsbedrag zou zijn. Philips: ‘Wij zijn juristen, maar beoordelen hun zaak als investering. Bedrijven waarderen dat, want voor hen is het uiteindelijk een investeringsbeslissing. Onze analyse helpt hen de beslissing over het wel of niet voeren van een procedure beter te verantwoorden. Samen met de cliënt en zijn bedrijfsjurist of advocaat doorlopen we het programma en brengen we alle factoren in kaart. Het gaat daarbij niet alleen om juridische vragen, maar bijvoorbeeld ook om de te verwachten kosten, de fi nanciële positie van de wederpartij en de positieve of negatieve reputatie-eff ecten van een procedure. Met de cijfers die eruit rollen, kan de ondernemer vervolgens een rationele afweging maken.’

Schikkingsruimte

Wereldwijd wordt jaarlijks zo’n 150 miljard dollar uitgegeven aan juridische procedures. Bij dit bedrag zijn de kosten die een bedrijf intern maakt, niet inbegrepen. ‘Een groot deel van dit enorme bedrag hadden bedrijven waarschijnlijk kunnen besparen door in een vroeg stadium te schikken,’ zegt Philips. Hij legt uit dat de uitkomst van een procedure voor beide partijen onzeker is, terwijl beide kosten moeten maken. ‘Voor de start van een procedure is er voor beide partijen meestal een ruimte waarbinnen schikken gunstiger is dan procederen. Zij hebben alleen de middelen niet om die ruimte goed in kaart te brengen. Daarbij helpt onze software.’

De rekentool zal nog verbeterd worden. Met behulp van dataanalyse worden de inschattingen betrouwbaarder, meent Philips. ‘De juridische wereld moet zijn voordeel doen met voortschrijdende technologieën. Voor de advocatuur is het geen bedreiging. Advocatenkantoren en partijen zoals wij kunnen zich door slim gebruik van technologie juist onderscheiden.’

TerZake is een bijlage van New Skool Studio en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van Elsevier Weekblad. De thematiek komt tot stand op basis van wensen van adverteerders en de artikelen worden door onafhankelijke journalisten gemaakt.

Familiezaken

In de familierechtpraktijk van advocaten en notarissen is de laatste jaren veel veranderd. Dat vraagt om andere kwaliteiten, legaltech en een stevig netwerk van niet-juridische specialisten. Negen experts delen hun visie op een veranderend vak. De ontwikkelingen binnen het familierecht Diny Louwen lopen uiteen van maatschappelijke trends tot juridische veranderingen. Zo neemt het aantal samengestelde … Continued

Lees verder

Themamonitor juridische diensten

Ook in deze editie van Legal presenteert TerZake u verspreid op deze site tientallen waardevolle (bedrijfs)namen, telefoonnummers en internetgegevens van geïnterviewde juridische deskundigen.  

Lees verder

Scheiden in overleg

Echtscheidingsadvocaten hebben verschillende zienswijzen over de begeleiding van een echtscheiding. Of er nu een rechter aan te pas komt of niet, goed overleg tussen de scheidende echtelieden verdient altijd de voorkeur. Voor veel van de circa 35.000 echtparen die jaarlijks uit elkaar gaan, staat het leven op zo’n moment flink op z’n kop. Volgens mediator-advocaat … Continued

Lees verder

De uitdagingen van legaltech

Of je de mogelijkheden die digitale middelen de advocaat bieden nu verwelkomt of niet, elk kantoor moet er iets mee. Voor partners zijn de digitalisering van het vak en de opkomst van legaltech vaak redenen om de positionering van het kantoor aan te passen. ‘Je zult strategische keuzes moeten maken.’ Er wordt vaak gezegd dat … Continued

Lees verder

Themamonitor juridische diensten

Ook in deze editie van Legal presenteert TerZake u verspreid op deze site tientallen waardevolle (bedrijfs)namen, telefoonnummers en internetgegevens van geïnterviewde juridische deskundigen.

Lees verder

De jacht op juridisch talent

Advocatenkantoren halen alles uit de kast om juridisch talent aan zich te binden. Toppers worden uitgenodigd voor kennismakingsdagen, soms zelfs in vestigingen in New York of Dubai. Dit jaar steeg het aantal vacatures bij de grootste juridische vacaturesite JBB maar liefst 20 procent. ‘Na jaren van geringe groei is dat een opmerkelijke ontwikkeling,’ zegt Martijn … Continued

Lees verder

‘Legaltech is een buzzword aan het worden’

Lang voordat Peter Reinders managing partner werd van advocatenkantoor Lexence promoveerde hij op een toegepast wiskundig onderwerp. Hoewel sommige algoritmen nog steeds inzetbaar zijn, biedt de toegenomen rekenkracht nieuwe perspectieven voor zijn kantoor. ‘De kansen liggen aan de bovenkant van de dienstverlening.’ Het aantal bedrijfstransacties is de afgelopen jaren fors gestegen. Denkt u dat dat … Continued

Lees verder

Themamonitor juridische diensten

Ook in deze editie van Legal presenteert TerZake u verspreid op deze site tientallen waardevolle (bedrijfs)namen, telefoonnummers en internetgegevens van geïnterviewde juridische deskundigen.  

Lees verder