‘Blockchain is meer dan een modegril’

David Yermack (54), hoogleraar aan de New York University Stern School of Business, geldt als een van de grootste autoriteiten op het gebied van blockchain. TerZake vroeg hem naar de stand van zaken in deze baanbrekende technologie.

Wat is de kracht van blockchain?

‘Blockchain begon als onderliggende technologie voor de digitale munteenheid bitcoin, maar is inmiddels uitgegroeid tot zo veel meer. In feite is blockchain een methode voor het bijhouden van informatie. De kracht zit in het verschil met huidige databases. Alle toegevoegde informatie wordt door blockchain geregistreerd, waardoor naderhand doorgevoerde wijzigingen altijd te traceren zijn. Op die manier is het een onuitwisbaar boekhoudsysteem dat fraude beter tegengaat. Bovendien wordt een blockchainsysteem beheerd door alle gebruikers in plaats van door één centrale beheerder. Frauduleuze handelingen zijn direct voor iedereen zichtbaar.’

Blockchain zal ondernemers op den duur helpen efficiënter te werken en geld te besparen’

Welke gevolgen voorziet u?

‘Denk eens in hoeveel mensen worden betaald om te controleren of ándere mensen de waarheid spreken. Deze auditors gaan verdwijnen. Dit geldt niet alleen voor de financiële sector. Ook de overheid, logistiek, supply chain, eigenlijk elke sector die gebruik maakt van databases, zal ingrijpend veranderen. Het opmerkelijke is dat de klappen in het middensegment vallen: banen die tot voor kort vrijwel onkwetsbaar leken voor modernisering. Tegelijk zal blockchain de belastingbetaler en consument ook geld opleveren dankzij een kleinere overheid en financiële producten die goedkoper worden.’

Critici zien blockchain vooral als hype. Onterecht?

‘Blockchain is beslist meer dan een modegril. Er wordt volop met de technologie getest, zoals in Nederland bijvoorbeeld door het Havenbedrijf Rotterdam, dat scheepsladingen deels met blockchain registreert. En zo’n 80 procent van de grote internationale banken heeft al een blockchaininitiatief gelanceerd. Deze testfase kan nog wel even duren, maar over tien jaar zal de technologie algemeen aanvaard zijn. We hebben te maken met een blijvend fenomeen.’

adv-block

Gaan overheden goed om met blockchain?

‘Op een aantal plaatsen in de wereld versoepelen staten hun wetgeving en regulering om blockchaintoepassingen te faciliteren. De overheden van Singapore, de Verenigde Arabische Emiraten en de Amerikaanse staat Delaware — waar het merendeel van de grote Amerikaanse bedrijven is gevestigd vanwege het gunstige belastingklimaat — hopen zo hun positie als financieel centrum te versterken. Nu een aantal Europese steden probeert de rol van Londen als financiële hub na de brexit over te nemen, kan een voortrekkersrol in blockchain daarbij helpen.’

Ziet u kansen voor het mkb?

‘Blockchain zal ondernemers op den duur helpen efficiënter te werken en daarmee geld te besparen. Voor nu zal het vooral een marketingtool zijn. Een bedrijfje dat bijvoorbeeld betalingen met bitcoin accepteert, spreekt daarmee een jong publiek aan. Het werkt zo als een label van goedkeuring.’

Zal blockchain de wereld mooier maken?

‘Elke nieuwe technologie heeft risico’s, maar uiteindelijk maakt blockchain dingen goedkoper, efficiënter en betrouwbaarder. En denk eens aan de kansen die het de Derde Wereld biedt voor financiële integratie. Vier miljard mensen hebben geen bankrekening, maar vrijwel iedereen heeft een smartphone. Mobiele financiële diensten die via blockchain werken, kunnen deze mensen in één klap bereiken zonder dat er eerst een kostbaar bankensysteem moet worden opgebouwd. De belofte van blockchain is enorm.’

TerZake is een bijlage van New Skool Studio en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van Elsevier Weekblad. De thematiek komt tot stand op basis van wensen van adverteerders en de artikelen worden door onafhankelijke journalisten gemaakt.

Rijnlandse raadslieden in gesprek

Van de Nederlands-Duitse handelsrelaties profiteert ook de juridische sector. Advocaten en Rechtsanwälte wisselen van gedachten over de culturele verschillen en hun ambities als grensoverschrijdende praktijken. ‘We komen elkaar zelden tegen. Deze markt biedt nog voldoende kansen.’ Wel 165 miljard euro aan goederen en diensten: de Duits-Nederlandse handelsrelaties zijn de innigste ter wereld na die tussen … Continued

Lees verder

Goed voorbereid op een Duitse overnamestrijd

Nederlandse ondernemers die een Duits bedrijf overnemen, moeten niet rekenen op handjeklap. Duitsers zijn pünktlich, gründlich, principieel en procedureel, vertellen ervaringsdeskundigen. ‘Wij geven de tegenpartij onderhandelingsruimte, Duitsers vinden dat maar vaag.’ Ondernemer Jitse Groen (38) moet nog altijd zuchten als hij vertelt hoe hij met Takeaway. com zijn Duitse concurrent Lieferando na lang onderhandelen kocht. … Continued

Lees verder

Was will das Recht?

Het Duitse recht verschilt op een aantal belangrijke punten van het Nederlandse recht. Wie in Duitsland onderneemt, krijgt daar al snel mee te maken. Twee specialisten schetsen de vier grote verschillen. Levert uw bedrijf producten aan Duitse klanten? Of opent u een eerste vestiging in Duitsland? Dan moet u beslist een aantal Duitse wetten kennen. … Continued

Lees verder