Een wereld van verschil

Ontwikkelingsorganisatie Simavi werkt sinds 1925 aan basisvoorzieningen in ontwikkelingslanden: schoon water, toiletten, zeep en maandverband. Dat resulteert in verbetering van veel levens, vooral die van meisjes en vrouwen.

Grace is 14 en woont in een dorpje in Tanzania. Ze deed het goed op school. Tot een half jaar geleden. Toen werd ze voor het eerst ongesteld. Op school is geen wc en Grace heeft geen maandverband. Dus moet ze elke keer thuisblijven. Zo ziet ze haar droom om onderwijzeres te worden in rook opgaan.

Sandra van Soelen kent veel meisjes zoals Grace in Tanzania, Oeganda en Kenia. Ze werkt al jaren aan ontwikkelingsprogramma’s in Afrika. Voor Simavi is ze verantwoordelijk voor de zogenaamde WASH-programma’s: projecten rond water, sanitatie en hygiëne. ‘Als een gemeenschap geen toegang tot schoon drinkwater en schone toiletten heeft, en niet over basale hygiënische kennis beschikt, zijn het vooral de vrouwen die daar de dupe van zijn. In deze landen bepalen de mannen wat er gebeurt. Van het gezinsleven tot aan de landspolitiek. Vrouwelijke ongemakken vallen buiten hun blikveld. Op menstruatie rust een taboe en vrouwen hebben geen toegang  tot de hoognodige sanitaire voorzieningen en hygiëneproducten. Bij gebrek aan maandverband moeten ze zich zien te redden met oude lappen of bladeren. Met alle risico’s op ontstekingen van dien.’

Politieke beïnvloeding

Ook toegang tot schoon water helpt het leven van de vrouwen. Voor veel dorpen komt het water nog altijd uit vervuilde rivieren. Het drinken hiervan heeft ziektes en vroegtijdig overlijden tot gevolg. Schoon drinkwater is essentieel voor verdere sociale en economische ontwikkeling, aldus Simavi. De organisatie werkt inmiddels in negen ontwikkelingslanden in Afrika en Azië aan veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen en voorlichting over geboortebeperking en seksueel overdraagbare aandoeningen.

Naast hygiënelessen geven de medewerkers trainingen over het onderhoud van de waterinstallaties en leren ze lokale instellingen hoe ze invloed kunnen uitoefenen op de plaatselijke overheid. ‘Een recent succes in Tanzania is de lobby die geleid heeft tot een beleidsvoorstel om maandverband beschikbaar te stellen op alle scholen. Hierdoor kunnen meisjes naar school blijven gaan, ook als ze ongesteld zijn. Dat is echt een enorme stap,’ vertelt Van Soelen.

Blijvend succes

Simavi werkt altijd samen met lokale partners. ‘Zij kennen de taal en cultuur. Verandering kan beter van binnenuit beginnen,’ benadrukt Van Soelen. ‘Met sommige lokale organisaties wordt al tientallen jaren samengewerkt.’ Dat samenwerken leidt tot een betere bedrijfsvoering van lokale organisaties. ‘Zij zijn onze directe link met de lokale bevolking en al hun noden en wensen.’

De juiste start van projecten is cruciaal voor succes op de lange termijn, onderstreept  Van Soelen. Ook essentieel is een degelijke financiële planning. ‘Bij de bouw van een waterput moet je in de begroting al geld reserveren voor het noodzakelijke onderhoud. Zo voorkom je dat alle moeite voor niets is geweest wanneer er reparaties moeten worden verricht.’

Verbeteringen in de leefomstandigheden gaan vaak moeizaam, weet Van Soelen als geen ander. ‘Maar is een waterput eenmaal gerealiseerd, dan maakt dat een wereld van verschil. De dorpsbewoners zijn na verloop van tijd zoveel gezonder: ze wassen hun handen, hun eten is gezonder, ze doen hun behoefte niet meer in het open veld. En nu de vrouwen niet langer uren per dag kwijt zijn aan water halen, kunnen ze zich ontwikkelen of werken. Laatst was ik bij een groepje vrouwen dat die extra tijd inzet om duurzaam maandverband te ontwikkelen. Dat is twee vliegen in één klap. Daar haal ik echt energie uit. Zien dat de gezondheid van mensen verbetert, waardoor ze zich sociaal en economisch kunnen ontwikkelen, dat is echt heel mooi.’

 

TerZake is een bijlage van New Skool Studio en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van Elsevier Weekblad. De thematiek komt tot stand op basis van wensen van adverteerders en de artikelen worden door onafhankelijke journalisten gemaakt.

De erfenis als groots gebaar

Grote kans dat u weleens geld doneert. Bijna 1 procent van het bruto binnenlands product, opgeteld 5,7 miljard euro, wordt door Nederlanders jaarlijks weggegeven. Steeds vaker gaat dat doneren via het testament. Een op de vijfentwintig Nederlanders neemt een charitatieve instelling in zijn wilsbeschikking op. Omdat dat aandeel groeit, portretteert TerZake vijf nalaters, die uitleggen … Continued

Lees verder

Nalaten volgens plan

Bij afwezigheid van een testament bepaalt de wet waar uw bezittingen na uw overlijden terechtkomen. Het vermogen, de boedel en een eventueel eigen bedrijf. Maar sluit dat wel aan bij uw wensen? Met de juiste strategie bepaalt u zelf wat er met uw nalatenschap gebeurt. Als u zelf niet regelt hoe uw nalatenschap moet worden … Continued

Lees verder

Cultureel erfgoed

Waar cultuur ooit onder aan het lijstje met goede doelen bungelde, is het geven om cultureel leven nu sterk in opmars. Het Prins Bernhard Cultuurfonds is blij met deze ontwikkeling. ‘Cultuur draagt bij aan de maatschappij.’ Door de bezuinigingen van het afgelopen decennium, die met name de culturele sector hard hebben getroffen, beseffen mensen dat … Continued

Lees verder

Stimulans voor goede doelen

Met het predicaat ‘Erkend Goed Doel’ is voor de maatschappij in één oogopslag duidelijk dat een goed doel aan strenge kwaliteitseisen voldoet. In Nederland zijn nu meer dan vijfhonderd erkende goede doelen en staat ruim tachtig procent van het geefgeld aan maatschappelijke doelen onder toezicht van het CBF. Sinds 1997 kunnen fondsenwervende organisaties zich laten … Continued

Lees verder

Tips van kenners

Het kan een flinke duit schelen als erflaters nadenken hoe zij de belastingdienst minimaal laten meeprofiteren van de erfenis. Bij de berekening van erfbelasting over onroerend goed is de WOZwaarde — minus de hypotheekschuld — het uitgangspunt. Bij een erfenis hebben kinderen dit jaar en vrijstelling van 20.209 euro. Tot een bedrag van 122.269 euro … Continued

Lees verder

Hoe houden we het huis in de familie

Een huis op Texel, een boerderij in Zeeland of een villa aan het water. Veel families koesteren de wens om het ouderlijk huis of de vakantiewoning te behouden voor de volgende generatie. Hoe laat je onroerend goed verstandig na? Als kind bracht Egbert van Veldhuizen (74) fijne vakanties door op het familielandgoed Adderhorst, in het … Continued

Lees verder

‘Zorgen voor mensen zit ons in het bloed’

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij zit diep in het hart van veel donateurs. Een toenemend aantal neemt dit goede doel ook op in het testament of vraagt de organisatie zelfs de hele nalatenschap af te wikkelen. ‘Wij kunnen alles regelen, zorgen voor mensen zit ons in het bloed,’ zegt KNRM-executeur Cees Prins. Zo’n tweeduizend keer … Continued

Lees verder

Hulp van deur tot deur

Er gaat wereldwijd veel geld om in ontwikkelingssamenwerking. Maar hoe werken hulporganisaties nu lokaal? Renske Feikema ging met Mensen met een Missie op reis om Boliviaanse projecten te bezoeken. Doneren brengt onzekerheid met zich mee. Van misstanden duizenden kilometers verderop is soms moeilijk een voorstelling te maken. Daarbij komt de vraag of gedoneerd geld wel … Continued

Lees verder

‘Onderwijs is de grootste gift die je kunt nalaten’

De erfenis is allang niet meer voorbehouden aan familie en goede doelen. Steeds meer mensen laten een deel van hun vermogen na aan universiteiten. ‘Je biedt kansen voor een nieuwe generatie.’ Het is 1889 als de Universiteit van Amsterdam (UvA) een nieuwe aula wil bouwen. In hun zoektocht naar geld stuitten de bestuurders op meneer … Continued

Lees verder