Stimulans voor goede doelen

Met het predicaat ‘Erkend Goed Doel’ is voor de maatschappij in één oogopslag duidelijk dat een goed doel aan strenge kwaliteitseisen voldoet. In Nederland zijn nu meer dan vijfhonderd erkende goede doelen en staat ruim tachtig procent van het geefgeld aan maatschappelijke doelen onder toezicht van het CBF.

Sinds 1997 kunnen fondsenwervende organisaties zich laten beoordelen door toezichthouder CBF. Grote goededoelenorganisaties voerden het bekende CBFkeurmerklogo, en kleine, die tot 500.000 euro aan baten ontvingen, werden gecertifi ceerd. Met de erkenningsregeling van 2016 is dit geharmoniseerd: elke goededoelenorganisatie in Nederland kan de erkenning aanvragen en na toetsing en goedkeuring hetzelfde erkenningslogo voeren. De drie bestaande keurmerken zijn opgegaan in één erkenning.

Volgens directeur-bestuurder Roline de Wilde (52) was er in de sector behoefte aan een moderniseringsslag. De Wilde: ‘Het doel was een eenduidig en toegankelijk beoordelingssysteem op te zetten dat de herkenbaarheid voor de donateurs vergroot. Gezien het grote aantal nieuwe aanmeldingen zijn we op de goede weg.’ Onlangs heeft het CBF de vijfhonderdste erkenning uitgereikt en daarmee staat nu ruim 80 procent van het gegeven geld aan maatschappelijke doelen onder toezicht van het CBF.

Zachte normen

Het was een behoorlijke karwei om de bestaande keurmerken om te zetten naar één erkenning. De Wilde: ‘De basis is hetzelfde gebleven: iedere organisatie moet voldoen aan een aantal harde normen waaruit blijkt dat de zaak op orde is. We hebben het dan bijvoorbeeld over het zorgvuldig omgaan met het opgehaalde geld en de wijze waarop hierover verantwoording wordt afgelegd.

Hoe groter de organisatie, hoe meer harde normen er zijn (zie kader Beoordelingsnormen). Daarnaast is er nu bewust meer ruimte voor zogenaamde zachte normen. Dat zijn geen verplichte eisen, maar ontwikkelpunten waarmee elke organisatie zich kan verbeteren. Het gaat dan bijvoorbeeld over de vraag welke veranderstrategie een organisatie toepast om het maatschappelijke doel dat ze nastreeft te bereiken. Onze rol als CBF is daarin veranderd. We vinken niet alleen af, we gaan ook in gesprek en helpen organisaties verder.’

Longfonds

‘We merken dat zachte normen steeds belangrijker worden,’ vertelt directeur Michael Rutgers (60) van het Longfonds, dat door de batensom van 15 miljoen euro in categorie D van het erkenningssysteem valt. Rutgers: ‘Elke organisatie wordt uitvoerig gecontroleerd en geaudit door het CBF, naast de eigen accountant en de Raad van Toezicht. Ik heb actief input geleverd voor de nieuwe erkenningsregeling en ik ben blij dat kwaliteiten als de impact die we hebben en ons zelfrefl ecterend vermogen erin terugkomen. Met impact bedoel ik: hebben onze activiteiten impact op onze doelgroep, en erkennen en herkennen mensen dat ook? Impact ís meetbaar en via ons uitgebreide netwerk van professionals en vrijwilligers zijn we er behoorlijk goed in geworden. Dat vraagt ook intern van je organisatie dat je elkaar daarop aanspreekt.’

Andermans keuken

Rutgers bepleit een intervisiesysteem voor de hele sector, waarbij het CBF als facilitator optreedt. ‘Een volgende stap is dat we bij elkaar in de keuken kunnen kijken via een roulatiesysteem. Zo geldt het Longfonds binnen de sector als een voorbeeld waarbij de vereniging en patiëntenorganisatie goed geïntegreerd zijn. Wij kunnen weer leren van bijvoorbeeld het partnership van de Hartstichting met ABN Amro om investeringen in de tabaksindustrie te stoppen. Of het programma On-code van KWF om baanbrekend kankeronderzoek mogelijk te maken. Dat zelfrefl ecterend vermogen draagt bij aan de kwaliteit van deze sector en de erkenningsregeling zelf.’

TerZake is een bijlage van New Skool Studio en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van Elsevier Weekblad. De thematiek komt tot stand op basis van wensen van adverteerders en de artikelen worden door onafhankelijke journalisten gemaakt.

De erfenis als groots gebaar

Grote kans dat u weleens geld doneert. Bijna 1 procent van het bruto binnenlands product, opgeteld 5,7 miljard euro, wordt door Nederlanders jaarlijks weggegeven. Steeds vaker gaat dat doneren via het testament. Een op de vijfentwintig Nederlanders neemt een charitatieve instelling in zijn wilsbeschikking op. Omdat dat aandeel groeit, portretteert TerZake vijf nalaters, die uitleggen … Continued

Lees verder

Nalaten volgens plan

Bij afwezigheid van een testament bepaalt de wet waar uw bezittingen na uw overlijden terechtkomen. Het vermogen, de boedel en een eventueel eigen bedrijf. Maar sluit dat wel aan bij uw wensen? Met de juiste strategie bepaalt u zelf wat er met uw nalatenschap gebeurt. Als u zelf niet regelt hoe uw nalatenschap moet worden … Continued

Lees verder

Cultureel erfgoed

Waar cultuur ooit onder aan het lijstje met goede doelen bungelde, is het geven om cultureel leven nu sterk in opmars. Het Prins Bernhard Cultuurfonds is blij met deze ontwikkeling. ‘Cultuur draagt bij aan de maatschappij.’ Door de bezuinigingen van het afgelopen decennium, die met name de culturele sector hard hebben getroffen, beseffen mensen dat … Continued

Lees verder

Tips van kenners

Het kan een flinke duit schelen als erflaters nadenken hoe zij de belastingdienst minimaal laten meeprofiteren van de erfenis. Bij de berekening van erfbelasting over onroerend goed is de WOZwaarde — minus de hypotheekschuld — het uitgangspunt. Bij een erfenis hebben kinderen dit jaar en vrijstelling van 20.209 euro. Tot een bedrag van 122.269 euro … Continued

Lees verder

Hoe houden we het huis in de familie

Een huis op Texel, een boerderij in Zeeland of een villa aan het water. Veel families koesteren de wens om het ouderlijk huis of de vakantiewoning te behouden voor de volgende generatie. Hoe laat je onroerend goed verstandig na? Als kind bracht Egbert van Veldhuizen (74) fijne vakanties door op het familielandgoed Adderhorst, in het … Continued

Lees verder

‘Zorgen voor mensen zit ons in het bloed’

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij zit diep in het hart van veel donateurs. Een toenemend aantal neemt dit goede doel ook op in het testament of vraagt de organisatie zelfs de hele nalatenschap af te wikkelen. ‘Wij kunnen alles regelen, zorgen voor mensen zit ons in het bloed,’ zegt KNRM-executeur Cees Prins. Zo’n tweeduizend keer … Continued

Lees verder

Hulp van deur tot deur

Er gaat wereldwijd veel geld om in ontwikkelingssamenwerking. Maar hoe werken hulporganisaties nu lokaal? Renske Feikema ging met Mensen met een Missie op reis om Boliviaanse projecten te bezoeken. Doneren brengt onzekerheid met zich mee. Van misstanden duizenden kilometers verderop is soms moeilijk een voorstelling te maken. Daarbij komt de vraag of gedoneerd geld wel … Continued

Lees verder

‘Onderwijs is de grootste gift die je kunt nalaten’

De erfenis is allang niet meer voorbehouden aan familie en goede doelen. Steeds meer mensen laten een deel van hun vermogen na aan universiteiten. ‘Je biedt kansen voor een nieuwe generatie.’ Het is 1889 als de Universiteit van Amsterdam (UvA) een nieuwe aula wil bouwen. In hun zoektocht naar geld stuitten de bestuurders op meneer … Continued

Lees verder

Een wereld van verschil

Ontwikkelingsorganisatie Simavi werkt sinds 1925 aan basisvoorzieningen in ontwikkelingslanden: schoon water, toiletten, zeep en maandverband. Dat resulteert in verbetering van veel levens, vooral die van meisjes en vrouwen. Grace is 14 en woont in een dorpje in Tanzania. Ze deed het goed op school. Tot een half jaar geleden. Toen werd ze voor het eerst … Continued

Lees verder