Tips van kenners

Het kan een flinke duit schelen als erflaters nadenken hoe zij de belastingdienst minimaal laten meeprofiteren van de erfenis.

Bij de berekening van erfbelasting over onroerend goed is de WOZwaarde — minus de hypotheekschuld — het uitgangspunt. Bij een erfenis hebben kinderen dit jaar en vrijstelling van 20.209 euro. Tot een bedrag van 122.269 euro betalen zij 10 procent erfbelasting, daarboven 20 procent.

‘Constructies om erfbelasting te besparen heeft de fiscus de afgelopen jaren fors beperkt,’ zegt Martijn te Riet (38), fiscaal jurist van Jongbloed Fiscaal Juristen uit Enschede. ‘Zo was het altijd interessant om het huis te verkopen aan de kinderen terwijl de ouders er als vruchtgebruikers in bleven wonen. De kinderen kregen een schuld aan de ouders, die daarvan elk jaar een deel kwijtscholden ofwel schonken. Hét grote voordeel was dat de waardestijging tot het overlijden van de ouders niet werd belast met erfbelasting. In 2010 is deze regeling geschrapt.’ Tegenwoordig is het opstellen van een schenkingsplan populair.

Ouders mogen jaarlijks een bedrag van 5.320 euro belastingvrij schenken. Kinderen tussen de 18 en 40 jaar mogen eenmalig 25.526 euro belastingvrij ontvangen, en zelfs 53.176 euro als het bedrag bestemd is voor studie. ‘Vermogende erflaters kunnen jaarlijks een bedrag schenken dat valt binnen het 10 procent-tarief, ofwel niet meer dan 127.589 euro. De te betalen schenkbelasting is nog altijd minder dan 20 procent erfbelasting. Ouders die het geld niet willen missen, kunnen ook ‘op papier’ schenken. Dat gebeurt met een ‘schenking onder schuldigerkenning’, die bij notariële akte moet worden vastgelegd. De ouders bouwen zo een schuld op bij de kinderen, waarover zij jaarlijks 6 procent rente moeten betalen. Bij overlijden wordt de schuld afgetrokken van de waarde van het huis of van ander vermogen.

Families die een huis of vakantiehuis in gedeeld eigendom willen aanhouden, kunnen denken aan een familievereniging. ‘De leden van de familievereniging betalen geen vermogensrendementsheffing en geen erfbelasting over de waarde van het huis,’ zegt notaris Rob Timmers (53) uit Lisse , die deze constructie vorig jaar nog uitvoerde voor cliënten. ‘Zo’n huis is vergelijkbaar met het clubhuis van een sportvereniging. Beide zijn bedoeld om de banden tussen de leden te verstevigen. En dus betalen de familieleden contributie voor onderhoud en gebruik. De koopsom kan bijeen worden gebracht door de leden of door een banklening.’ Volgens de notaris is de realiteitswaarde van de vereniging belangrijk. ‘Er moet een bestuur zijn. Ook moet het huis fungeren als ontmoetingsplek voor de familie. Leg familiedagen bijvoorbeeld vast in jaarboeken.’

Voordeel boven een stichting

Timmers noemt een familievereniging aantrekkelijker dan een stichting. ‘Bij beëindiging valt de woning terug aan de leden, bij een stichting niet.’ Deze laatste vorm is volgens fiscalist Te Riet gebruikelijk bij kostbare monumentale panden. Het onderhoud is dan nauwelijks te dragen door familieleden. ‘Heeft een huis meer dan vijf hectaren grond, dan kan de status van Natuurschoonwet (of: NSW-) landgoed worden verkregen. Erfgenamen zijn vrijgesteld van schenk- of erfbelasting als het landgoed is opengesteld voor publiek. Te Riet: ‘Aan alle constructies zitten haken en ogen. Laat je altijd goed informeren door een notaris of belastingadviseur met verstand van nalatenschapsplanning.’

TerZake is een bijlage van New Skool Studio en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van Elsevier Weekblad. De thematiek komt tot stand op basis van wensen van adverteerders en de artikelen worden door onafhankelijke journalisten gemaakt.

De erfenis als groots gebaar

Grote kans dat u weleens geld doneert. Bijna 1 procent van het bruto binnenlands product, opgeteld 5,7 miljard euro, wordt door Nederlanders jaarlijks weggegeven. Steeds vaker gaat dat doneren via het testament. Een op de vijfentwintig Nederlanders neemt een charitatieve instelling in zijn wilsbeschikking op. Omdat dat aandeel groeit, portretteert TerZake vijf nalaters, die uitleggen … Continued

Lees verder

Nalaten volgens plan

Bij afwezigheid van een testament bepaalt de wet waar uw bezittingen na uw overlijden terechtkomen. Het vermogen, de boedel en een eventueel eigen bedrijf. Maar sluit dat wel aan bij uw wensen? Met de juiste strategie bepaalt u zelf wat er met uw nalatenschap gebeurt. Als u zelf niet regelt hoe uw nalatenschap moet worden … Continued

Lees verder

Cultureel erfgoed

Waar cultuur ooit onder aan het lijstje met goede doelen bungelde, is het geven om cultureel leven nu sterk in opmars. Het Prins Bernhard Cultuurfonds is blij met deze ontwikkeling. ‘Cultuur draagt bij aan de maatschappij.’ Door de bezuinigingen van het afgelopen decennium, die met name de culturele sector hard hebben getroffen, beseffen mensen dat … Continued

Lees verder

Stimulans voor goede doelen

Met het predicaat ‘Erkend Goed Doel’ is voor de maatschappij in één oogopslag duidelijk dat een goed doel aan strenge kwaliteitseisen voldoet. In Nederland zijn nu meer dan vijfhonderd erkende goede doelen en staat ruim tachtig procent van het geefgeld aan maatschappelijke doelen onder toezicht van het CBF. Sinds 1997 kunnen fondsenwervende organisaties zich laten … Continued

Lees verder

Hoe houden we het huis in de familie

Een huis op Texel, een boerderij in Zeeland of een villa aan het water. Veel families koesteren de wens om het ouderlijk huis of de vakantiewoning te behouden voor de volgende generatie. Hoe laat je onroerend goed verstandig na? Als kind bracht Egbert van Veldhuizen (74) fijne vakanties door op het familielandgoed Adderhorst, in het … Continued

Lees verder

‘Zorgen voor mensen zit ons in het bloed’

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij zit diep in het hart van veel donateurs. Een toenemend aantal neemt dit goede doel ook op in het testament of vraagt de organisatie zelfs de hele nalatenschap af te wikkelen. ‘Wij kunnen alles regelen, zorgen voor mensen zit ons in het bloed,’ zegt KNRM-executeur Cees Prins. Zo’n tweeduizend keer … Continued

Lees verder

Hulp van deur tot deur

Er gaat wereldwijd veel geld om in ontwikkelingssamenwerking. Maar hoe werken hulporganisaties nu lokaal? Renske Feikema ging met Mensen met een Missie op reis om Boliviaanse projecten te bezoeken. Doneren brengt onzekerheid met zich mee. Van misstanden duizenden kilometers verderop is soms moeilijk een voorstelling te maken. Daarbij komt de vraag of gedoneerd geld wel … Continued

Lees verder

‘Onderwijs is de grootste gift die je kunt nalaten’

De erfenis is allang niet meer voorbehouden aan familie en goede doelen. Steeds meer mensen laten een deel van hun vermogen na aan universiteiten. ‘Je biedt kansen voor een nieuwe generatie.’ Het is 1889 als de Universiteit van Amsterdam (UvA) een nieuwe aula wil bouwen. In hun zoektocht naar geld stuitten de bestuurders op meneer … Continued

Lees verder

Een wereld van verschil

Ontwikkelingsorganisatie Simavi werkt sinds 1925 aan basisvoorzieningen in ontwikkelingslanden: schoon water, toiletten, zeep en maandverband. Dat resulteert in verbetering van veel levens, vooral die van meisjes en vrouwen. Grace is 14 en woont in een dorpje in Tanzania. Ze deed het goed op school. Tot een half jaar geleden. Toen werd ze voor het eerst … Continued

Lees verder