‘Persoonlijke aandacht telt’

Particulier geld is de belangrijkste inkomstenbron van de Nierstichting. Die instelling zegt daarom zorgvuldig om te gaan met haar uitgaven en vindt persoonlijk contact met de gevers van groot belang.

Hilde de Rooij: ‘Met hun gift willen onze
begunstigers het verschil maken’

Afgezien van collectegelden, donaties van bedrijven en opbrengsten uit loterijen en sponsoracties, komt ongeveer een derde van de inkomsten van de Nierstichting van particuliere giften en schenkingen. Een vergelijkbaar deel ontvangt de stichting uit nalatenschappen. ‘Particulier geld is daarom de kurk waarop wij drijven’, zegt Hilde de Rooij (57), relatiemanager bij de Nierstichting. Onder de donateurs bevindt zich een grotere groep middelgrote gevers en een kleine groep grote gevers. ‘Mensen die bedragen van dergelijke omvang schenken, zijn vaak zelf nierpatiënt of hebben een familielid of naaste die aan een nierziekte lijdt. Nierziekten zijn aandoeningen met een grote impact op je leven. Met hun gift willen deze mensen het verschil maken.’ Grote donateurs kiezen vaak voor een periodieke schenkingsovereenkomst met geoormerkt geld. De Nierstichting ondersteunt ook de oprichting van fondsen op naam.

Kies een passend project

De Nierstichting onderhoudt persoonlijk contact met grote donateurs. Dat begint met een persoonlijk gesprek, waarin de Nierstichting informatie geeft over het doel van de gift. Soms hebben gevers gerichte belangstelling voor een project van de Nierstichting, bijvoorbeeld over de ontwikkeling van de draagbare kunstnier.

Grote schenkers kunnen in een laboratorium zien hoe een nier gekweekt wordt’

Maar meestal hebben gevers een globaal idee van hun wensen. De Rooij: ‘Dan ga ik het gesprek aan en ontdek ik waar hun interesses liggen. Soms ook komen er uit ons gesprek nieuwe onderzoeksvoorstellen voort.’ De Rooij maakte een keer mee dat iemand onderzoek wilde financieren dat niet op de onderzoekskalender stond. ‘We hebben het voorstel voorgelegd aan de Wetenschappelijke Raad van de Nierstichting en die stemde ermee in. Het project loopt nu mee in ons onderzoeksprogramma. Het gaat ons niet om het geld, maar om het mogelijk maken van relevant onderzoek voor nierpatiënten.’

Medewerking wetenschap

De Rooij brengt twee keer per jaar een bezoek aan de grote gevers. Ze praat hen dan bij over de voortgang van het onderzoek dat ze ondersteunen. ‘Meestal gaat dan ook de projectleider mee. Dat geeft een extra dimensie aan het gesprek en wordt heel erg op prijs gesteld.’ De Nierstichting is dit jaar gestart met bijeenkomsten voor groepen gevers in universitair-medische centra, vertelt De Rooij. ‘Daar gaan mensen in gesprek met professoren. Ook kunnen ze in een laboratorium zien hoe een nier gekweekt wordt.’ Wetenschappers werken daar heel graag aan mee. Voor de eerste bijeenkomst kwamen meer aanmeldingen binnen dan er plaatsen vrij waren. ‘We hebben daarom meteen een tweede bijeenkomst gepland die ook al bijna is volgeboekt.’

TerZake is een bijlage van New Skool Studio en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van Elsevier Weekblad. De thematiek komt tot stand op basis van wensen van adverteerders en de artikelen worden door onafhankelijke journalisten gemaakt.

‘ Ik heb oog voor mens en dier’

Tropische dieren. Vijfentwintig katten in de woonkamer. Vervuilde huizen. Ed Webers (56) van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming maakt van alles mee. ‘Achter de voordeur zie ik veel schrijnende situaties. Niet alleen mishandelde dieren, maar ook verwaarloosde bewoners en soms zelfs kinderen in erbarmelijke omstandigheden.’ Meldingen komen doorgaans binnen via 144, het landelijk meldnummer voor dierenleed, … Continued

Lees verder

‘Ondernemers geven graag, maar blijven meebeslissen’

Kunst- en cultuurinstellingen spannen zich in om nieuwe begunstigers aan zich te binden. Maar de moderne mecenas trekt zijn eigen plan, weet Renée Steenbergen (57), die geefgedrag onderzoekt en de kunstwereld adviseert. Kunst- en cultuurinstellingen lonken naar particuliere gevers. Zeker naar de jonge mecenas, onder de veertig. Slagen ze daar in? ‘Sinds de bezuinigingen op … Continued

Lees verder

‘ Het fonds van mijn ouders blijft nu voortbestaan’

De ouders van Hugo de Haas van Dorsser (56) richtten het Hausta Donans Fonds op voor eigentijdse dichtkunst en modern-klassieke zangkunst. Hij zet het fonds op naam voort bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. ‘Mijn vader (93) heeft een passie voor dichtkunst en mijn moeder zong op amateurniveau. In de jaren zestig en zeventig genoten zij … Continued

Lees verder